Inspelningar

Jörgen Pettersson saxophone

Norrköping Symphony Orchestra

Jia Lu Conductor

Jörgen Pettersson saxophone

Gothenburg Symphony Orchestra

Marcello Viotti conductor

Jörgen Pettersson saxophone

Norrköping Symphony Orchestra

Christian Lindberg conductur

Stockholms Saxofonkvartett medverkar på Helena Tulves CD Lijnen

Utgiven på ECM 2008

Music by:

Henrik Strindberg: Hjärtats slag

Torbjörn Iwan Lundquist: Concitato

Arne Mellnäs: Stampede

Göran Gamstorp: Barnet i skogen – Barn i stjärnljus

Bo Rydberg: Illuminated Bodies

Ingvar Karkoff: Ricercare

Anders Eliasson: Den gröna rosen

Jan W Morthensom: Hymn